ÅDA GODS


Åda, som omnämns redan 1281, ägs sedan 1841 av familjen Isoz. Den ursprungliga gården brändes ner av ryssarna i juli 1719. Dagens herrgårdsbyggnad ritades av C C Gjörwell som var stadsarkitekt i Stockholm och bland annat ritade Haga slott.


Åda Gods är ett levande lantbruk där kärleken till jorden och aktivt entreprenörskap är starka drivkrafter för familjen Isoz – jord, skog och fiske som både förpliktigar och inspirerar. Åda är också ursprunget till den livaktiga vildsvinsstammen i Sverige. Allt började med att sex vildsvin rymde från ett av Ådas vilthägn 1976 – till stor glädje för dagens jägare. På Åda tillverkar vi idag äkta vildsvinskorv efter gårdens eget recept och till det dricker vi Åda Wildboar Ale eller lager.


Till Åda Gods